(κάντε κλικ για μεγέθυνση)

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Δημητρίου Πολιορκητού 33 & Αριστέως 2 
ΤΚ 54633 - Τσινάρι
Άνω Πόλη
Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: (++30) 2310 243189