12 Νοέμβρη 1999 26 Νοέμβρη 1999 17 Μάρτη 2000 31 Μάρτη 2000 14 Απρίλη 2000
7 Απρίλη 2000 22 Απριλίου 2000 13 Μαΐου 2000 5-11 Ιούνη 2000
25 Αυγούστου 2000 13 Μαΐου 2000 9/2 - 2/3/2001 18 Μαΐου 2001 25 Μάη 2001
23 Ιουνίου 2001
 
27 Ιούνη 2001 2 Νοέμβρη 2001 16/11 - 7/12/2001 19 Απρίλη 2002
7 Ιουνίου 2002 14 Ιούνη 2002 14 Ιούνη 2002 24 Γενάρη 2003 28 Φλεβάρη 2003
5-7 Μάρτη 2003 11 Απρίλη 2003 6 Ιούνη 2003 12 Σεπτέμβρη 2003 31 Οκτώβρη 2003
3-18 Οκτώβρη 2003 17 Οκτώβρη 2003
5-19 Δεκέμβρη 2003 30 Γενάρη - 13 Φλεβάρη 2004 19 Μάρτη 2004